menu

Friday, February 7, 2014

“МОНГОЛ ХЭЛНИЙ НАЙРУУЛГА, ЭСЭЭ БИЧЛЭГ” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ
“МОНГОЛ ХЭЛНИЙ НАЙРУУЛГА, ЭСЭЭ БИЧЛЭГ” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ


·                     Мэргэжлийн индекс  D141100        
·                     Хичээлийн код    huma115
·                     Кредит        3 кр


·                     Хамрах хүрээ         Багш мэргэжлийн ангийн 1–р ангид I улиралд 0/2, II улиралд 0/4   
·                     Судлах цаг             Нийт цаг:  96
Үүнээс                    семинар 96 цаг
                                   
                                         
·                       Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Босоо тэнхлэгээр
·         Сургалтын өмнөх:     ЕБС-ийн монгол хэлний хичээлтэй
·         Сургалтын дараах:   Сурган хүмүүжүүлэх зүй
o   Хэвтээ тэнхлэгээр  англи хэл, хүмүүнлэгийн ухаан 1,2, нийгмийн ухаан 1,2
Хичээлийн зорилго:
Эсээнээс ертөнцийг танин мэдэж, өөрийгөө илэрхийлэх арга замаа олох, сонгох болон бусдыг ойлгох, бусадтай хамтран ажиллах, эх хэлээрээ зөв, чөлөөтэй ярих, бичих, унших арга барилтай, зөв бичих чадвар дадалтай болох.  
·         Агуулгын хүрээ: Найруулгын төрөл, хэв маяг, найруулгын шаардлага, найруулгын алдааны тухай, эсээ бичлэгийн үүсэл, хөгжил, онцлог, эсээ задлах болон бичих аргазүй, уран сайхны, сэтгүүлзүйн, судалгаа шинжилгээний, гүн ухааны чиглэлийн эсээний онцлог, авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
·         Оюутны эзэмших мэдлэг: найруулан бичихүй, эсээ бичихүй, зөв бичихүй
·         Оюутны эзэмших чадвар: найруулгын болон зөв бичгийн алдаагүй найруулан бичих, эсээ бичих
Боловсруулсан багш Г.Даваажаргал
 Төгсөв.
No comments:

Post a Comment