menu

Sunday, November 30, 2014

Танилцуулга
1.    Овог :                               Арвин
2.    Эцгийн нэр :                   Ганбаатар
3.    Нэр:                                  Даваажаргал
4.    Үндсэн захиргаа :          Булган аймгийн Сайхан сум
5.    Яс үндэс :                        Халх
6.    Боловсрол :                    Дээд
1987-1997 онд Булган аймгийн 10 жилийн I дунд сургууль
1997-2001 онд МУИС-ийг Монгол хэл, уран зохиолын багш-судлаач мэргэжлээр төгсгөсөн.
2001-2003 онд МУИС-ийн МХСС-д магистрантурт суралцаж "Үг бүтэх аргаар шууд бус нэрлэлт үүсэх нь” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
2008-2012 онд МУИС-ийн МХСС-д докторантурт суралцаж 2012 онд “Монгол хэлэнд дан үгээр шууд бус нэрлэлт үүсэх зүй тогтол” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаалсан.
7.    Мэргэжил :Монгол хэл, уран зохиолын багш - судлаач
8.    Албан тушаал : " Гурван - Эрдэнэ " Багшийн дээд сургуулийн Хэл бичгийн ухааны тэнхимийн багш
9.    Урьд ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа газар
2001 оноос одоог хүртэл " Гурван - Эрдэнэ " БДС-д багш
10. Шагнал:
2008 онд МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
2008 онд БСШУЯ-ны “Хүндэт жуух бичиг
2013 онд “Боловсролын тэргүүний ажилтан”
11.  Цахим хаяг: davaajargal@3erdene.edu.mn


No comments:

Post a Comment