menu

Sunday, November 30, 2014

бүтээлийн жагсаалт

Хэл бичгийн ухааны тэнхимийн багш Г.Даваажаргалын бүтээлийн жагсаалт Нэг. Сургалттай холбоотой бүтээл 1.1. Монгол хэл-7 (сурах бичиг) 16.75 хх Д.Бадамдорж нарын хамт 2007 он Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг (их дээд сургуулийн сургалтад зориулсан сурах бичиг) 6.75хх Ч.Жачин нарын хамт 2008 он “Бичихүй бүтээхүй” (их дээд сургуулийн сургалтад зориулсан сурах бичиг) 6 хх Ч.Жачингийн хамт 2011 он 1.2. “Монгол хэлний сорилго” (ЭЕШ-д зориулсан гарын авлага) 6 хх М.Базаррагчаа нарын хамт 2012 он Хоёр. Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2.2 БСШУЯ-ны “Электрон жаал” дэд төслийн туршигч багш 2005 он 2.7. сургуулийн хэвлэлд “Дан үгийн дам нэрлэлт” өгүүлэл “Гурван-Эрдэнэ” ДС-ийн ЭШБ №4 2005 он “Үүсмэл үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” өгүүлэл “Боловсрол” ДС-ийн ЭШБ 2007 он “Шууд бус нэрлэлт бүхий дан үгсийн яруу илэрхийлэх шинж, түүний учир шалтгаан” “Гурван-Эрдэнэ” ДС-ийн ЭШБ №9 2013 он Дан үгээр илэрсэн шууд бус нэрлэлт ба хэлний хэмнэх зарчим “Хангай” ДС-ийн ЭШБ№2014∕1 2013 он 2.7. улсын хэвлэлд “Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие махбодын өөрчлөлтийг тусгасан нь” сэдэвт өгүүлэл. МУБИС-ийн “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүл №8 2010 он “Авиа дуурайх ба дүрслэх язгууртай үгээр илрэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” сэдэвт өгүүлэл. ШУА-ийн “Хэл зохиол судлал” сэтгүүл. Боть III (35) 2010 он “Задлаг ба нийлэг хам бүтцийн адилтгасан утгын онцлог” сэдэвт өгүүлэл. МУБИС-ийн “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүл №10(45) 2011 он “Зан байдлын онцлогийг илэрхийлсэн шууд бус нэрлэлт бүхий үүсмэл үйл үгсийн тухайд” сэдэвт өгүүлэл. МУИС-ийн “Монгол судлал” сэтгүүл Боть XXXIV (360) 2012 он “Монгол хэлний дан үг шууд бус, дам нэрлэлт бүхий болох тухай асуудалд”өгүүлэл МУИС-ийн “Монгол судлал” сэтгүүл Боть XXXVIII 2014 он 2.7. олон улсын хэвлэлд “Үүсмэл үгийн адилтгасан утгаас монгол ахуйг эрэхүй” сэдэвт өгүүлэл. “Mongolian cultural informational conference” Los Angeles 2011он “Үгийн утга салаалж, шууд бус нэрлэлт үүсэх нь” ЭТНО междисциплинарный научный сборник. Выпуск № 2 / Улан-Удэ, Изд-во ГУП ИД. 2011. С. 105 – 110 2011он 2.8. дотоодын Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан “Орхон” ИС дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Дан үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн. 2010 он Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан МУИС дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуудалд” өгүүллийг задлахад” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн. 2010 он 2.8. гадаадын “Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие махбодын өөрчлөлтийг тусгасан нь” сэдэвт илтгэлийг МУБИС-аас зохион байгуулсан ОУ-ын хуралд хэлэлцүүлсэн. 2010 он Их Британийн нэрт монголч эрдэмтэн Чарльз Баудений мэндэлсний 90 насны ойг тохиолдуулан МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Монгол судлалын шинэ чиг хандлага II” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд “The Principle forming the indirect Nomination by using a word in Mongolian language” илтгэлээ хэлэлцүүлж, хэвлүүлсэн. 2014 он 2.9. 20 гаруй оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийг амжилттай удирдсан. 2.10. МХУЗ-ын ангийн оюутан Х.Халзбаярын “Сурах бичигт орсон Д.Батбаярын зарим бичил эхийг задлах нь” бакалаврын ажил 2010 он БАБ IY ангийн оюутан Ж.Саранчимэгийн “Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, түүнийг сургалтад хэрэглэх нь”/2-р ангийн монгол хэлний жишээн дээр/сэдэвт бакалаврын ажил 2011 он МХУЗ-ын ангийн оюутан Г.Номин-Эрдэний “Өвөрмөц хэлц ахуй сэтгэлгээний тусгал болох нь”/мал аж ахуйн холбогдолт үг орсон хэлцийн жишээн дээр/сэдэвт бакалаврын ажил 2014 он 2.11. “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн магистрант Ц.Амарбаясгалангийн “6 настай сурагчийн унших чадварыг судалсан нь” /51-р сургуулийн сурагчдын жишээн дээр/сэдэвт магистрын ажил 2013 он 2.13 Хэл шинжлэлийн ухааны магистр 2003 он Хэл бичгийн ухааны доктор (PhD) 2012 он Дэд профессор 2010 он Гурав. Сургууль, олон нийтийн үйлчилгээ 3.2. Сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын кабинетыг засаж сайжруулсан 2013 он “Арвин бийр” төвийг удирдаж, бийрийн бичлэгийн дугуйлан хичээллүүлдэг. 2005 оноос хойш “Бийрээр бичихүй” модуль сургалтыг хөдөө орон нутагт зохион байгуулсан. 2010, 2011 онд

No comments:

Post a Comment