menu

Tuesday, December 2, 2014

1 дүгээр ангийнхан шалгалтын асуултаа хараарай

Эсээ найруулгазүй хичээлийн шалгалтын асуулт 1. Найруулгын алдаа гэж юу вэ? Хэрхэн ангилдаг вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу. 2. Албан бичгийн найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 3. Шинжлэх ухааны найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 4. Сонин нийтлэлийн найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу 5. Уран зохиолын найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 6. Ярианы найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 7. Эргэцүүлэх найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 8. Тоочих найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 9. Хүүрнэх найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 10. Тайлбарлах найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 11. Эсээ хэмээх бичлэгийн төрлийн үүслийн тухай ярина уу. 12. Эсээ хэрхэн задалдаг тухай ярина уу. 13. Зөв бичих ерөнхий зарчмын тухай ярина уу. 14. Даган чимэх үгсийг зөв бичих тухай ярина уу. 15. Гадаад үгийг зөв бичих дүрмийн тухай ярина уу. 16. Балархай эгшгийн дүрмийг ярина уу. 17. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрмийг ярина уу. 18. Эгшигт гийгүүлэгчийн дүрмийг ярина уу. 19. Том үсгийн дүрмийн тухай ярина уу. 20. Даган чимэх үгийг зөв дагуулах дүрмийг ярина уу 21. Таслалыг (,) хаана хаана хэрэглэх вэ? 22. Цуваа цэгийг (...)хаана хаана хэрэглэх вэ? 23. Хашилтыг (“”)хаана хаана хэрэглэх вэ? 24. Хаалтыг ()хаана хаана хэрэглэх вэ? 25. Гадаад үгийг зөв бичих дүрмийг ярина уу.

No comments:

Post a Comment