menu

Sunday, May 31, 2015

1-р ангийнхан "Эсээ найруулгазүй" хичээлийн шалгалтын чиглүүлэх асуултаа хараарай.Эсээ найруулгазүй хичээлийн шалгалтын чиглүүлэх асуулт
       Балархай эгшгийн дүрэм
       Эгшигт гийгүүлэгчийн дүрэм
       Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрэм
       Цэг, цэглэлийн дүрэм
       Том үсгийн дүрэм
       Чимэх үгийг зөв бичих дүрэм
       Үг шилжүүлэх дүрэм
       Гадаад үгийг зөв бичих дүрэм
       Үг хураах дүрэм
       Дараалсан 3 гийгүүлэгчийн дүрэм
       Эсээ гэж юу вэ? Хэн хэрхэн үүсгэсэн бэ? Ангилал
       Эсээг хэрхэн задлах вэ?
       Түлхүүр өгүүлбэр, түүний үүрэг
       Баримт хэрэглэгдэхүүнийг хэрхэн цуглуулж, ангилж, ашиглах вэ?
       Эсээ хэрхэн бичих вэ?
       Эсээг хэрхэн үнэлэх вэ? (үнэлгээний шалгуур)
       Найруулгын алдаа, түүний ангилал
       Найруулгын алдааг хэрхэн засаж, түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
       Найруулан бичих чадварыг хэрхэн эзэмших вэ?

No comments:

Post a Comment